Advokat i Kungsbacka

Advokatbyrå i Kungsbacka med mångårig erfarenhet av allmän praktik, familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, personskador, likvidation av bolag

Advokatfirman Fredrik Toftered AB är en advokatbyrå som är verksam i centrala Kungsbacka sedan 1986. Advokatbyrån vänder sig till både privatpersoner och företagare. Under årens lopp har byrån handlagt en mängd ärenden av skiftande slag. 

Den huvudsakliga inriktningen för advokatbyrån är familjerätt såsom biträde vid bodelningar och i vårdnadstvister, fastighetsrätt såsom fel i fastighet, entreprenadtvister, försäkringsrätt såsom biträde vid personskador och andra försäkringsfall, skadeståndsrätt. Byrån åtar sig även ekobrottmål. Byrån har handlagt många likvidationer av bolag under årens lopp.

Advokatbyrån eftersträvar alltid en snabb och engagerad service till en rimlig kostnad. Byrån har full sekretess, och all information som lämnas stannar på byrån.

Advokatbyrån förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

Advokatbyråns ambition är att alla skall få ett snabbt besked om det finns anledning att gå vidare med ärendet. Genom att tidigt vända sig till advokat kan problem ofta undvikas. ”Hemmasnickrade” papper kanske sparar juristkostnader initialt men ställer sig inte sällan dyrt i slutändan.