Fastighetsrätt

Advokat i Kungsbacka med mångårig erfarenhet av fastighetsrätt, dolda fel, entreprenadtvister

Hit hör frågor om s k dolda fel; Att utreda om fel och brister som har konstaterats efter ett köp är dolda i juridisk mening.

Här kan det även bli fråga  om besiktningsmannen har ett skadeståndsrättsligt ansvar för att ha gett parterna felaktig eller otillräcklig information.

Till fastighetsrätten får även anses höra tvister som uppstår i samband med om- eller tillbyggnad av fastigheter, entreprenader. Inte sällan kompliceras dessa ärenden av avsaknad av eller bristfälliga skriftliga handlingar.