Hyresrätt

Advokatbyrå i Kungsbacka ger råd om hyresrättUpprättande av hyresavtal för bostad och lokal. 

Bedömning i samband med tvister av parternas rättigheter och skyldigheter. 

Vidare uppkommer frågor om skadestånd vid exempelvis vägrad förlängning för lokalhyresgäster.