Skadeståndsrätt, försäkringsrätt och personskador

Advokat i Kungsbacka med mångårig erfarenhet av skadeståndsrätt, försäkringsrätt, personskador

Vid olika skador som inträffar uppkommer frågor om rätt till skadestånd och rätt till ersättning från en försäkring.

Hit hör ersättning vid personskada i trafiken. Försäkringsbolagen anlitar vanligen ett batteri av sakkunninga läkare. 

Försäkringsbolagen ersätter kostnader för juridiskt ombud vid personskadereglering i samband med trafikolyckor.