Likvidation av bolag

Advokatbyrå i Kungsbacka med mångårig erfarenhet av likvdiation av bolag

Byrån har under många år arbetat med likvidation av bolag och föreningar, främst aktiebolag. Det gäller både tvångslikvidatoner av Bolagsverket och frivilliga likvidationer.