Ekobrottmål

Advokatbyra i Kungsbacka atar sig Ekobrottmal, uppdrag som offentlig forsvarare

Byrån åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål av ekonomisk art. 

Vid misstanke om sådant brott förordnas normalt offentlig försvarare. Den misstänkte har då möjlighet att begära en egen advokat som försvarare.