Ekobrottmål

Advokatbyrå i Kungsbacka åtar sig Ekobrottmål, uppdrag som offentlig försvarare

Byrån åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål av ekonomisk art. 

Vid misstanke om sådant brott förordnas normalt offentlig försvarare. Den misstänkte har då möjlighet att begära en egen advokat som försvarare.