Familjerätt

Advokat i Kungsbacka med mångårig erfarenhet av vårdnad, boende, umgänge, boutredningar, bodelningar och testamenten

I samband med en skilsmässa eller upplösning av ett samboförhållande aktualiseras olika juridiska frågor. En sådan är delning av boets tillgångar och reglering av skulder, bodelning. Ofta rör det sig om betydande värden, och det är därför viktigt att informera sig om sina rättigheter.

Andra familjerättsliga frågor är vårdnad om och umgänge med barn samt underhållsbidrag.

I samband med dödsfall uppkommer arvsrättsliga frågor, frågor om tolkning av testamente och utredning av boet.

Även upprättande av handlingar som äktenskapsförord, samboavtal och testamenten hör till familjerätten.