Allmän praktik

Advokatbyrå i Kungsbacka med mångarig erfarenhet av allmän praktik, hävning, upprättande av avtal

Byrån handlägger frågor om upprättande av avtal för olika situationer. Ett bra avtal skall så långt det är möjligt täcka de situationer som kan inträffa, och därigenom undviks tvister på grund av att avtal saknas eller är otydligt. Andra ärenden kan vara önskemål om att häva ett köp därför att varan inte håller förväntad kvalitet.