Advokaten

Advokat i Kungsbacka med mångårig erfarenhet av allmän praktik, familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, personskador, likvidation av bolagAdvokat Fredrik Toftered

Född 1955

Jur kand vid Lunds Universitet 1980

Notarietjänstgöring vid Kronfogdemyndigheten i Göteborg 1981 - 1982 och vid Borås tingsrätt 1982 - 1984

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1992